Ansökan och utbetalning

Ansökningstid är 1 maj – 15 september.

Här kan du ladda ner Ansökningsblankett

Beviljade bidrag utbetalas till angivet konto i mitten av december.
Avslag meddelas ej. Ansökningshandlingar återsänds ej.