Ansökan och utbetalning

Beviljade bidrag utbetalas till angivet konto i mitten av december.
Ansökningstid är 1 maj – 15 september.

Här kan du hämta ner ansökningsblankett i pdf-format.
Ansökningsblankett

Besked om beviljat bidrag skickas inte ut i fortsättningen.
Avslag meddelas ej. Ansökningshandlingar återsänds ej.