Ansökan och utbetalning

Ansökningstid är 1 maj – 15 september.

Beviljade bidrag utbetalas till angivet konto i början av december månad, dock senast 15 december.
Avslag meddelas ej. Ansökningshandlingar återsänds ej.