Ändamål och verksamhet

Stiftelsens primära ändamål är att lämna bidrag till ekonomiskt behövande som bor och varit bosatta i Göteborgs kommun under minst 10 år. Stiftelsen skall särskilt beakta personers, vilka kunna betecknas som pauvres honteux, behov av understöd.

Beviljade bidrag utbetalas till angivet konto i mitten av december.
Ansökningstid är 1 maj – 15 september.

Stiftelsen kan dessutom lämna bidrag till

  • organisationer verksamma inom Göteborgs kommun och vars verksamhet är inriktad på understöd till behövande samt
  • till barns och ungdomars fostran och utbildning, förutsatt hemort Göteborgs kommun.

Dessa ändamål prioriteras inte av stiftelsen för närvarande. När det blir aktuellt med ansökningar för dessa ändamål, kommer detta att framgå på hemsidan och särskild ansökningsblankett kommer att framställas.